Ik wil graag helpen

Een uniek project in Nederland. Een kleinschalige woonvorm waarin acht mensen met meervoudige beperkingen als gezin kunnen wonen, samen met de huisouders (zorgouders) We streven er naar twee paar huisouders die de werktijden zo op elkaar afstemmen dat steeds een huisouder aanwezig is in de woning. Dit concept is uniek in Nederland en garandeert continuïteit van de zorg door steeds dezelfde vertrouwde mensen.

Dit bovenstaande staat als aanvangstekst in onze folder ‘een uniek initiatief’.

Een project als dit kost inspanning op vele fronten om tot een goede realisatie te komen. De inzet van het stichtingsbestuur, dat bestaat uit de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners, is de motor waar het project van begin af aan op draait.

Uiteraard is ook de financiering een heel belangrijke factor. Daar zit nu net het punt waar wij als stichting een beroep op u willen doen.

De zorgkosten, de huurkosten en de basiskosten voor levensonderhoud kunnen door de bewoners zelf worden betaald. Maar dat is het dan ook. Alle bijkomende kosten zullen uit andere inkomsten betaald moeten worden, een fonds voor stichting Tweede Thuis. Om die fondsen pot gevuld te krijgen en te houden, willen we een beroep op u doen.

U kunt ons helpen op verschillende manieren:

Als u langdurig ons wilt ondersteunen dan kunt u ‘vriend van Tweede Thuis’ worden. U steunt ons dan jaarlijks met een vast bedrag. Vul hiervoor de ‘ja ik wil graag helpen‘ kaart in. Kruis het eerste vakje aan en het bedrag dat u jaarlijks wilt schenken.

Wilt u eenmalig een bedrag schenken, dan kunt u zich aanmelden als ‘Tweede Thuis donateur’. Hiervoor kunt u de ‘ja ik wil graag helpen’ kaart invullen om ons kenbaar te maken voor welk bedrag u ons wilt ondersteunen. Maar voor de formaliteit verzoeken wij u het formulier voor de ‘Tweede Thuis donateur’ in te vullen.
Als bedrijf ons ondersteunen als donateur? Ook dan kunt u dit formulier gebruiken. Vergeet dan voor al niet om onderaan de vakjes aan te kruisen wat u graag wilt als het gaat om bekendheid voor uw bedrijf als ondersteuner op onze website.

Wilt u helpen als vrijwilliger? Ook dat kan. Meldt u dan aan met de ‘ja ik wil graag helpen’ kaart. Dan nemen wij contact met u op.
We kunnen vrijwilligers gebruiken voor verschillende taken. Bijvoorbeeld in het huishouden, de schoonmaak, wandelen met bewoners, (het dagelijks) koken voor de hele groep, de tuin bijhouden, helpen klussen en ga zo maar door.
Voor bepaalde vrijwilligers taken hebben wij als stichting ook een afspraak met Syndion, zodat u ook door hen ondersteund kan worden.
zie ook de vrijwilligervacatures van Syndion.

Wilt u helpen door ons te ondersteunen op een andere manier? Dat kan natuurlijk ook. Wij staan open voor suggesties.

De folder ‘een uniek initiatief’, de ‘ja ik wil graag helpen’ kaart én het formulier ‘Tweede Thuis donateur’ zijn ook als drukwerk bij ons verkrijgbaar.

bankrekening  NL 13 RABO 0128540923